Om bredmar.se

 

våra hörnstenar, kompetens, pedagogik och erfarenhet

 

Vår uppgift är att serva små och stora företag och organisationer med snabba och verkningsfulla insatser av kompetensutveckling.

Våra tre hörnstenar för varje utbildare är rätt kompetens, förmåga att lära ut och lång praktisk erfarenhet i ämnesområdet. Alla arbetar som fristående konsulter och har sin bas i näringslivet vilket garanterar att teori och praktiska moment är förankrade i dagens aktuella läge.

Flera av oss har akademisk examen, men gemensamt för oss alla är en mångårig erfarenhet som utbildare och kursledare. Vi är alla egna företagare med verksamhet i det område vi utbildar inom.

Vi förutsätter att alla kursdeltagare har olika erfarenheter och olika kunskapsnivåer. Därför har vi byggt vår metod och pedagogik på ett enkelt men tydligt sätt:

Att anpassa undervisningen
till varje kursdeltagares kunskapsnivå och behov.

Vi hoppas att denna nya utbildningsportal ska tillföra dig och dina medarbetare den kunskap och kompetens du söker.

 

valkommen till bredmar.se

Civ.ek. Erik Bredmar
Hedemora 2008

Affärskonsult Erik Bredmar AB Utbildning & Affärsrådgivning • E-post: erik@bredmar.se • Mobil: 070 - 680 11 38 • Webdesign: www.fickla.se