Varsågod!
En genväg till de kurser som startar inom kort.
Anmäl dig redan idag!
kurser som startar snart på bredmar.se
 
information om ekonomikurser hos bredmar.se information om företagskurs hos bredmar.se information om HR-Personalkurser hos bredmar.se information om trycksakskurser hos bredmar.se information om IT och webbshopkurser hos bredmar.se
 
Man kan få stöd för de åtgärder som bidrar till en ökad tillväxt och samtidigt gör EU och Sverige mer konkurrenskraftig.

En av de viktigare insatserna är kompetensutveckling genom utbildning.

Det finns särskilt stöd för:
Småföretagsutveckling
Kvinnors företagande
Invandrares företagande
Stöd till kommersiell
   service på landsbygd

Stöd till personer med
   funktionshinder
 
En nöjd kursdeltagare Carola tycker till om en av de kurser som hon gått hos oss.
"Jag tycker att bredmar.se är ett mycket bra utbildningsföretag. Kurserna har en bredd med både teori och praktiska övningar.
Deras upplägg har gjort det möjligt för mig att själv sätta igång med bokföringen i min firma."
Carola Almén
"Bokföring med datorn som hjälpmedel"
 
 

Stöd för kompetensutveckling

Här finns viktig information för dig som vill söka stöd för kompetensutveckling.
(Externa länkar på Nutekt hemsida)

 

Kompetensutveckling
Stöd för kompetensutveckling kan fås för olika åtgärder som kan bidra till att göra arbetskraften inom EU och Sverige mer konkurrenskraftig och därmed kunna bidra till ökad tillväxt.
[http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/613?mode=topic&viewItemId=8&financingId=74]

Trygghetsstiftelsens stöd till egenstartare
Syftet med stödet är att underlätta för uppsagda statsanställda att starta eget företag. Bidrag kan lämnas för bedömning av affärsidé, startbidrag, levnadsomkostnader, viss utbildning och marknadsföring.
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/613?mode=topic&viewItemId=13&financingId=54

Sysselsättningsbidrag
Finansiering för företagsutveckling finns i begränsad omfattning och handlar främst om att stödja företag i regioner som inte har ett så utvecklat näringsliv och där större samhällsvinster som tillväxt och ökad sysselsättning är särskilt prioriterat. Företaget ska erbjuda kompetenshöjande utbildning på minst 125 timmar under de första två åren
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/613?mode=topic&viewItemId=3&financingId=101

Utvecklingsanställning
Syftet med utvecklingsanställningen är att skapa ekonomiska möjligheter för arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder. Målet är att genom anpassat arbete i kombination med utvecklingsinsatser öka arbetstagarens förutsättningar för framtida arbete och/eller utbildning.
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/613?mode=topic&viewItemId=11&financingId=288

Lönebidrag
Anställdes arbetsförmåga ges möjlighet att öka och på sikt innebära att lönebidraget inte behövs. Kompletterande utbildning, kamratstöd, arbetshjälpmedel är exempel på sådana inslag.
http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/613?mode=topic&viewItemId=8&financingId=55

 
Affärskonsult Erik Bredmar AB Utbildning & Affärsrådgivning • E-post: erik@bredmar.se • Mobil: 070 - 680 11 38 • Webdesign: www.fickla.se